Năm 2017, Vietcombank dự chi không dưới 24 tỷ đồng trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát

Năm 2016 ngân hàng được cổ đông phê duyệt mức thù lao 0,35% lợi nhuận sau thuế, quy ra gần 24 tỷ đồng nhưng ngân hàng mới thực chi cho các lãnh đạo hơn 15 tỷ.


Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – VCB) vừa công bố tài liệu phục vụ cho đại hội cổ đông thường niên 2017 tổ chức vào 28/4 tới đây.
Trong tờ trình về thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát, ngân hàng cho biết, tại đại hội năm 2016, cổ đông đã phê duyệt mức thù lao với HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 bằng 0,35% lợi nhuận sau thuế.
Theo kế hoạch thực hiện tiền lương năm 2016 của ngân hàng thì tổng mức thù lao dự chi là khoảng 23,979 tỷ đồng, bằng 0,35% lợi nhuận sau thuế. Trong số đó tổng số tiền thực tế đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS là 15,472 tỷ đồng.
Dựa vào tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2017 cùng các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản được trình cổ đông cũng như tham khảo các ngân hàng khác, mức thù lao năm 2017 của ngân hàng đề xuất trả cho HĐQT và BKS vẫn là 0,35% lợi nhuận sau thuế.
Với con số dự kiến lợi nhuận năm nay tăng 8% so với năm trước thì số tiền thù lao trả cho lãnh đạo ngân hàng sẽ không dưới 24 tỷ đồng.
Hiện Vietcombank đang có 6 thành viên Hội đồng quản trị nhưng đại hội đây sẽ bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT đến từ Mizuho sau khi đối tác này vừa "rút" ông Yutaka Abe về, như vậy sẽ là 7 thành viên. Ban kiểm soát của ngân hàng có 4 thành viên. Tính bình quân thù lao của mỗi lãnh đạo Vietcombank là hơn 2 tỷ đồng/năm.
Share on Google Plus

    Google Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.
;